Tìm hiểu Silic và hợp chất của silic

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Hóa Học lớp 11 Bài 17: Silic và hợp chất của silic chính xác, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Silic và hợp chất của silic lớp 11.

Giải bài tập Hóa Học lớp 11 Bài 17: Silic và hợp chất của silic

Bài 1 trang 79 sgk hóa học 11: Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa ?

Phương pháp giải:

– Giống nhau: C và Si đều thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học

+ ví dụ: tác dụng với oxi, tác dụng với kim loại

– Khác nhau: 

+ C có tính khử mạnh hơn Si nên khử được một số oxit kim loại

+ Si có khả năng tác dụng được với dung dịch NaOH

Lời giải:

– C và Si đều thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học

+ Đều có tính oxi hóa: ( tác dụng được với một số kim loại)

Giải Hóa Học 11 Bài 17: Silic và hợp chất của silic (ảnh 1)

+ Đều có tính khử : ( tác dụng với một số phi kim)

C+O2tC+4O2Si+O2tSiO2 

– Khác nhau:

+ Si tác dụng mạnh được với dung dịch kiềm giải phóng khí H2 còn C thì không

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

+ C khử được một số oxit kim loại còn Si thì không khử được

C + 2FeO t 2Fe + CO2

Bài 2 trang 79 sgk hóa học 11: Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

Lời giải:

Giải Hóa Học 11 Bài 17: Silic và hợp chất của silic (ảnh 2)

Bài 3 trang 79 sgk hóa học 11: Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Cacon đioxit

B. Lưu huỳnh đioxit

C. Silic đioxit

D. Đinitơ pentaoxit

Lời giải:

SiO2 không tan trong nước

Đáp án C

Bài 4 trang 79 sgk hóa học 11: Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?

Phương pháp giải:

Có thể viết PTHH theo sơ đồ:

SiO2          +NaOH           NaSiO3       +CO2,H2O       H2SiO3

Lời giải:

SiO2          +NaOH           NaSiO3       +CO2,H2O       H2SiO3

Các phương trình hóa học:

SiO2   +  2NaOH    →     Na2SiO3  +  H2O

Na2SiO3  +  CO2  +   H2O   →  H2SiO3↓+  Na2CO3

Bài 5 trang 79 sgk hóa học 11: Phương trình ion rút gọn: 2H+   +   SiO32-    →    H2SiO3↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat

B. Axit cacbonic và natri silicat

C. Axit clohiđrit và canxi silicat

D. Axit clohiđrit và natri silicat

Lời giải:

A. H2CO3 là axit yếu + CaSiO3 không có phản ứng

B. H2CO3 là axit yếu + Na2SiO3 không có phản ứng

C. HCl + CaSiO3 (không phân ly ra SiO32)

D. Phương trình ion: 2H++2Cl+2Na++SiO32H2SiO3+2Na++2Cl

Phương trình ion rút gọn: 2H++SiO32H2SiO3

Đáp án D

Bài 6 trang 79 sgk hóa học 11: Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu TOP 10 bài Nghị luận về Thời gian 2023 SIÊU HAY

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%

Phương pháp giải:

Thành phần chính của than chính là C. Khi cho Si và C tác dụng với NaOH đặc đun nóng chỉ có Si tham gia phản ứng

Viết PTHH:

Si + 2NaOH đặc + H2t Na2SiO3 + 2H2

Tính số mol Si theo số mol H2  : nSi = ½. nH2 = ? (mol)

=> khối lượng Si : mSi = nSi. MSi = ? (g)

=> %Si trong hỗn hợp ban đầu

Lời giải:

nH2=13,4422,4=,6mol

PTHH

Si + 2NaOH (đ) + H2t Na2SiO3 + 2H2

1mol                                               2mol

0,30 mol                                    0,60 mol

%mSi =,3.2820.100%=42%

Lý thuyết Bài 17: Silic và hợp chất của silic

A. SILIC

I. VỊ TRÍ

Trong bảng tuần hoàn silic ở ô thứ 14, nhóm IVA, chu kì 3. Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p2.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Có các dạng thù hình là silic tinh thể và silic vô định hình

– Silic tinh thể có cấu trúc giống kim cương, màu xám, có ánh kim và có tính bán dẫn

– Silic vô định hình là chất bột màu nâu

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

– Silic có các số oxi hóa: -4, 0, +2 và +4 (số oxi hóa +2 ít đặc trưng hơn).

– Trong các phản ứng hóa học, silic vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.

1. Tính khử

a) Tác dụng với phi kim:

Si    +   2F2   →     SiF4

Si    +    O2   to   SiO2

b) Tác dụng với hợp chất:

2NaOH  +  Si  +  H2O →  Na2SiO3  +  2H2

2. Tính OXH 

– Tác dụng với một số kim loại mạnh ở nhiệt độ cao:

2Mg   +    Si   to       Mg2Si  

IV. ỨNG DỤNG

– Silic siêu tinh khiết là chất bán dẫn dùng trong kỹ thuật vô tuyến và điện tử như chế tạo tế bào quang điện, bộ khuếch đại,…

– Trong luyện kim silic được dùng để tách oxi ra khỏi kim loại nóng chảy

V. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

2Mg + SiO2  to    2MgO + Si   (900oC)

2. Trong công nghiệp        

SiO2  +  2C  to     2CO    + Si  (1800oC)

B. HỢP CHẤT CỦA SILLIC

I. SiO2

1. Tính chất vật lý

Ở dạng tinh thể nguyên tử màu trắng rất cứng, không tan trong nước, có tsvà tnco rất cao, tồn tại ở dạng cát và thạch anh là nguyên liệu quan trọng để sản xuất thủy tinh.

2. Tính chất hóa học

a) Tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan nhanh trong kiềm nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy

SiO2 + 2NaOH to    Na2SiO3 + H2O

SiO2 + Na2CO3 to    Na2SiO3 + CO2

b) Tác dụng với HF ( dùng phản ứng này để khắc chữ, tranh lên thủy tinh)

Tham Khảo Thêm:  danh từ là gì? - tiếng việt lớp 4

SiO2 + 4HF → SiF4   +  2H2O

II. H2SiO3

1. Tính chất vật lý

 Là axit rất yếu (yếu hơn H2CO3) , ở dạng keo, không tan trong nước. Khi bị mất nước thì tạo thành xốp silicagen, thường được dùng để hút ẩm trong các thùng hàng hóa

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng nhiệt phân:

H2SiO3 to    SiO2 + H2O

b) Tác dụng được với axit cacbonic :

Na2SiO3 + CO2 + H2O → Na2CO3 + H2SiO3

III. MUỐI SILICAT

– Chỉ có muối của kim loại kiềm tan được trong nước.

Na2SiO3 + 2H2O ↔ 2NaOH + H2SiO3

– Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng, dùng để chế tạo keo dán thủy tinh và sứ,…

Sơ đồ tư duy: Silic và hợp chất của silic

Giải Hóa Học 11 Bài 17: Silic và hợp chất của silic (ảnh 3)

Phương pháp giải một số dạng bài tập về silic và hợp chất của silic

Dạng 1: Lý thuyết về silic và hợp chất của silic

Ví dụ 1: Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng

A. SiO2 + H2O → H2SiO3

B. 3CO +  Fe2O 2 Fe  +  3CO2

C. CO2  + 2Mg  C + 2MgO

D. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Hướng dẫn giải chi tiết:

Phản ứng hóa học không đúng là:

SiO2 + H2O → H2SiO3

Đáp án A

Ví dụ 2: Trong phản ứng hóa học nào sau đây silic đóng vai trò là chất oxi hóa

A. Si  +  2F2→ SiF4

B. Si  +  O SiO2

C. Si  + 2NaOH  +  H2O → Na2SiO3  + 2H2

D. 2Mg  +  Si  Mg2Si

Hướng dẫn giải chi tiết:

Si đóng vai trò là chất oxi hóa khi tác dụng với chất khử (kim loại), sau phản ứng số oxi hóa của Si giảm

 

Đáp án D

Ví dụ 3: Silic đioxit và nhôm oxit cùng phản ứng với chất nào sau đây?

A. O2.

B. Mg.

C. dd Ba(OH)2 đặc, nguội.

D. dd KOH đặc, nóng.

Hướng dẫn giải chi tiết:

– A loại vì SiO2 và Al2O3 đều không phản ứng với O2

– B loại vì Mg không phản ứng với Al2O3

– C loại vì SiO2 không phản ứng với Ba(OH)2 đặc ở nhiệt độ thường

– D đúng

PTHH: SiO2 + 2KOH  K2SiO3 + H2O

            Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O

Đáp án D

Ví dụ 4: Cho sơ đồ sau:

Si  SiO2  Na2SiO3  H2SiO3.

Các chất cần lấy trong phản ứng (1), (2), (3) là:

A. O2; Na2O; HCl.

B. O2; Na2O; H2O.

C. O2; NaOH; HCl.

D. O2; NaOH; H2.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Si  SiO2  Na2SiO3  H2SiO3.

PTHH: 

(1) Si + O2  SiO2

(2) SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

(3) Na2SiO3 + 2HCl → NaCl + H2SiO3

Đáp án C

Ví dụ 5: Người ta có thể điều chế Si bằng cách

A. Dùng than cốc khử SiO2 trong lò điện ở nhiệt độ cao

B. Đốt cháy hỗn hợp bột Mg và cát nghiền mịn

C. Đốt cháy hỗn hợp bột Mg và cát nghiền mịn

D. cả A, B đều đúng

Hướng dẫn giải chi tiết:

A. Cách điều chế Si trong công nghiệp:

SiO2 + 2C  -> Si + 2CO => đúng

B. Cách điều chế Si trong PTN:

2Mg + SiO2   -> 2MgO + Si  => đúng

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu SBT Địa lí 11 Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La tinh

C. Si không tồn tại dạng đơn chất

=> không có quặng silic đơn chất trong tự nhiên => loại

Đáp án D

Dạng 2: Bài tập về tính chất hóa học cúa Silic và Silic dioxit

* Một số lưu ý cần nhớ

I. Silic:

Silic là phi kim kém hoạt động, ở nhiệt độ cao có khả năng thể hiện cả tính khử và tính OXH

* Tính khử:

– Tác dụng với phi kim:

Si    +   2F2   →     SiF4

Si    +    O2   to   SiO2

– Tác dụng với hợp chất:

2NaOH  +  Si  +  H2O →  Na2SiO3  +  2H2

* Tính oxi hóa:

– Tác dụng với một số kim loại mạnh ở nhiệt độ cao:

2Mg   +    Si   to       Mg2Si  

II. SiO2

Là oxit axit,

Tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan nhanh trong kiềm nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy

SiO2 + 2NaOH to    Na2SiO3 + H2O

SiO2 + Na2CO3 to    Na2SiO3 + CO2

Tác dụng với HF ( dùng phản ứng này để khắc chữ, tranh lên thủy tinh)

SiO2 + 4HF → SiF4   +  2H2O

III. H2SiO3

Tính chất hóa học:

– Phản ứng nhiệt phân:

H2SiO3 to SiO2 + H2O

– Tác dụng được với axit cacbonic :

Na2SiO3 + CO2 + H2O → Na2CO3 + H2SiO3

IV. Muối silicat:

Chỉ có muối của kim loại kiềm tan được trong nước.

Na2SiO3 + 2H2O → 2NaOH + H2SiO3

 Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng, dùng để chế tạo keo dán thủy tinh và sứ,…

* Một số ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Một loại thủy tinh có chứa 13% Na2O; 11,7% CaO; 75,3% SiO2 về khối lượng. Thành phần của thủy tinh này được viết dưới dạng hợp chất các oxit là

A. Na2O.CaO.6SiO2

B. 2Na2O.6CaO.6SiO2   

C. 2Na2O.CaO.6SiO2

D. Na2O.6CaO.SiO2

Hướng dẫn giải chi tiết:

Công thức thủy tinh có dạng: xNa2O.yCaO.zSiO2

x:y:z=%Na2OMNa2O:%CaOMCaO:%SiO2MSiO2=1362:11,756:75,360

=,21:,21:1,255=1:1:6

Đáp án A

Ví dụ 2: Cho m gam silic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam. Giá trị của m là:

A. 1,4 gam.

B. 2,58 gam.

C. 2,8 gam.

D. 2,4 gam.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Giả sử nSi = x (mol)

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

x                      →                            2x

mdd tăng = mSi – mH2 = 2,4 => 28x – 4x = 2,4

=> x = 0,1 mol => m = 2,8 gam

Đáp án C

Ví dụ 3: Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại Al, Si tan hoàn toàn vào dung dịch NaOH thu được 15,68 lít H(đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp là

A. 50,00%.

B. 51,19%

C. 50,91%.

D. 51,90%.

Hướng dẫn giải chi tiết:

nH2 = 0,7 (mol). Gọi số mol của Al và Si lần lượt là x, y (mol)

+mhh = mAl + mSi => 27x + 28y = 11 (1)

+ BT electron: 3nAl + 4nSi = 2nH2 => 3x + 4y = 0,7.2 (2)

Giải hệ (1) và (2) được: x = y = 0,2 mol

=> %m­Si = ,2.28,2.27+,2.28.100% = 50,91%

Đáp án C

Related Posts

cảm nghĩ của em về nhân vật lão hạc

Cùng trường THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu cách viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc. Lão Hạc…

thuyết minh về tác giả nguyễn trãi

Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Trãi vừa được Tip.edu.vn sưu tầm và gửi tới bạn đọc tham khảo. Bài viết bao gồm…

khái niệm hai tam giác đồng dạng

Trong toán học, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm tam giác đồng dạng. Vậy chính xác tam giác đồng dạng là gì? Nó có…

đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn toán

Nội dung chính PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG 1.1 Câu đố 1.2. Tiểu luận PHẦN 2. GIẢI PHÁP 2.1 Trắc nghiệm. 2.2 Tiểu luận PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG…

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh 1 tiết 12 lần 2 có đáp án Sau đây là phần Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12…

giải thích câu nhiễu điều phủ lấy giá gương

Hướng dẫn làm bài thuyết minh ca dao Nhiễu điều che giá gương, người trong nước phải thương nhau cùng nhau do trường THPT Lê Hồng Phong…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *