Tìm hiểu Giải Hóa Học 11 Bài 7: Nitơ

Tailieumoi.vn trình bày lời giải bài tập hóa học lớp 11 bài 7: Nitơ chính xác và chi tiết nhất giúp các em học sinh dễ dàng hoàn thành bài tập nitơ lớp 11.

Giải bài tập Hoá học lớp 11 Bài 7: Nitơ

Câu hỏi và bài tập (trang 31 sgk hóa học lớp 11)

Bài 1 trang 31 sgk hóa học 11: Mô tả cấu trúc của phân tử N2. Vì sao nitơ trơ ở điều kiện thường? Nitơ được hoạt hóa trong điều kiện nào?

Trả lời

+ Cấu hình electron của nitơ: 1s22s22p3

Công thức cấu tạo của phân tử nitơ:

Giữa hai nguyên tử trong phân tử H2 tạo thành liên kết ba bền vững. Mỗi nguyên tử nitơ trong phân tử N2 có 8 electron ở lớp ngoài cùng, trong đó có 3 cặp electron dùng chung và 1 cặp electron độc thân

Trong điều kiện bình thường, nitơ là một chất trơ, vì có một liên kết ba bền vững giữa hai nguyên tử, liên kết này đáng chú ý chỉ bị phá vỡ thành các nguyên tử ở nhiệt độ 3000

Ở nhiệt độ cao, nitơ trở nên hoạt động vì phân tử H2 bị phân huỷ thành nguyên tử nitơ có cực 5e và có độ âm điện tương đối lớn (3,04) nên trở nên hoạt động

Bài 2 trang 31 sgk hóa học 11: Nitơ không hỗ trợ hô hấp, nitơ có phải là khí độc không?

Trả lời

Mặc dù nitơ không hỗ trợ sự sống nhưng nitơ không phải là khí độc.

Bài 3 trang 31 sgk hóa học 11: a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua:

A.LýN3 và Al3N.

B. Lee3N và AlN.

K.Lee2PHỤ NỮ3 và Al2PHỤ NỮ3.

D.Lee3PHỤ NỮ2 và Al3PHỤ NỮ2.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi liti và nhôm phản ứng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng trên, nitơ là chất oxi hóa hay chất khử?

Trả lời

a) Đáp án XÓA BỎ

Khi kết hợp với nitơ kim loại dễ cho 3e (N có 5e ở lớp ngoài cùng nên có số oxi hóa -3, Li dễ cho 1e, Al dễ cho 3e nên có số oxi hóa + 1 và +3) tương ứng.

b)

Hóa học 11 Bài 7: Nitơ (Hình 1)

Bài 4 trang 31 sgk hóa học 11: Mức độ oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất sau: NO, NO.?2BÉ NHỎ3BÉ NHỎ4Cl, PHỤ NỮ2ƠI NỮ2Ô3nữ giới2Ô5Mg3PHỤ NỮ2 ?

Trả lời

Hóa học 11 Bài 7: Nitơ (Hình 2)

Vậy mức độ oxi hóa của nitơ trong các hợp chất lần lượt là:

+2; +4; -3; -3; +1; +3; +5; -3.

Bài 5 trang 31 sgk hóa học 11: Cần bao nhiêu lít nitơ và hydro để tạo ra 67,2 lít amoniac? Coi thể tích của các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, hiệu suất của phản ứng là 25%.

Tham Khảo Thêm:  chờ em chờ đến bao giờ mấy thu thuyền đã xa bờ

Trả lời

Ta thấy tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ mol

Hóa học 11 Bài 7: Nitơ (Hình 3)

Tỉ lệ mol cũng là tỉ lệ thể tích

Theo phương trình:

Hóa học 11 Bài 7: Nitơ (Hình 4)

Vì hiệu suất của phản ứng là 25% nên thể tích nitơ và hiđro cần dùng

Giải hóa học 11. Bài 7: Nitơ (ảnh 5)

lý thuyết nitơ

Trong bảng tuần hoàn, nitơ nằm ở ô số 7, nhóm VA, chu kì 2.

I. NƠI VÀ SỐ OXX

– Trong bảng tuần hoàn, nitơ nằm ở ô số 7, nhóm VA, chu kì 2.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s.22p3.

– N có các trạng thái oxi hoá sau: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

– N có Số ôxy hóa cao nhất là +5 nhưng hóa trị Cao nhất cũng chỉ là 4.

II. CẤU TRÚC MODULE

– Nitơ: N ≡ N .

– Liên kết ba giữa hai nguyên tử nitơ bền nên ở điều kiện thường nitơ tương đối trơ hầu như không tham gia các phản ứng hoá học.

III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Ở điều kiện thường nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ hơn không khí, hoá lỏng ở -196C; rất ít tan trong nước; không hỗ trợ cuộc sống, lửa

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

– Nitơ có các trạng thái oxi hóa: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

– ĐÀN BÀ2 có số oxi hóa bằng 0 nên vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử

1. Tính oxi hóa

a) phản ứng với kim loại:

6Li + NỮ2 → 2Li3PHỤ NỮ

(Nitơ phản ứng với liti ở nhiệt độ phòng)

Ở nhiệt độ cao, nitơ phản ứng với nhiều kim loại.

3 mg + VỢ2 → Mg3PHỤ NỮ2 magie nitrua

b) phản ứng với hiđro:

PHỤ NỮ2(k)+3h2(k)to,xt2PHỤ NỮh3(k)

2. Thuộc tính loại bỏ

Nitơ thể hiện tính khử khi phản ứng với chất có độ âm điện lớn hơn:

– Ở nhiệt độ cao (3000oC) Nitơ phản ứng với oxi tạo thành nitơ monoxit.

PHỤ NỮ2 + Ô2 ↔ 2NO (không màu)

– Ở điều kiện thường, nitơ monoxit phản ứng với oxi trong không khí tạo thành nitơ đioxit màu nâu đỏ.

2NO + O2 → 2KHÔNG2

V. SẢN XUẤT

– Trong công nghiệp: Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

– Trong phòng thí nghiệm:

BÉ NHỎ4KHÔNG2 t PHỤ NỮ2 + 2 NỮ2Ô

Hay nhỏ4Cl + NaNO2 t PHỤ NỮ2 + 2 NỮ2O + NaCl

BỞI VÌ. CÁCH SỬ DỤNG

Nitơ là thành phần dinh dưỡng chính của cây trồng.

– Trong công nghiệp: dùng để tổng hợp NHỎ3HNO3phân đạm, v.v.

Bản đồ Tư duy: Nitơ

Hóa học 11 bài 7: Nitơ (ảnh 7)

Phương pháp giải một số dạng bài tập nitơ

Hình thức 1: Bài tập lý thuyết nitơ

* Một số lưu ý cần ghi nhớ:

– Nitơ là chất khí không màu, không mùi, khó tan trong nước, không hỗ trợ sự sống hay sự cháy.

– CTCT chứa 3 liên kết nên trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Ngày 14-12 là ngày gì? Ý nghĩa và nguồn gốc của ngày 14-12

– Thể hiện tính OXH (khi phản ứng với KL mạnh và hiđro) và tính khử (khi phản ứng với O2)

* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Dãy nào trong dãy các chất mà nguyên tố nitơ khi tham gia phản ứng vừa có khả năng thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa?

MỘT. BÉ NHỎ3nữ giới2Ô5nữ giới2KHÔNG2

b. PHỤ NỮ2KHÔNG PHỤ NỮ2ƠI NỮ2Ô5

S. BÉ NHỎ3KHÔNG, HNO33nữ giới2Ô5

Đ. KHÔNG2nữ giới2KHÔNG PHỤ NỮ2Ô3

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nguyên tố N có các trạng thái oxi hóa: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Các nguyên tố N có số oxi hóa trung gian khi tham gia phản ứng có khả năng thể hiện cả tính oxi hóa và tính khử.

trong NH3Nitơ có số oxi hóa -3 là mức oxi hóa thấp nhất nên chỉ thể hiện tính khử.

trong HNO3 và PHỤ NỮ2Ô5N có trạng thái oxi hóa +5 là trạng thái oxi hóa cao nhất nên chỉ thể hiện tính oxi hóa.

Trả lời DỄ

Ví dụ 2: Nitơ có nhiều trong muối khoáng, trong đó nó là thành phần chính

MỘT. NaNO2

b. BÉ NHỎ4KHÔNG3

S. NaNO3

Đ. BÉ NHỎ4KHÔNG2

Hướng dẫn giải chi tiết:

Có rất nhiều nitơ trong muối khoáng, thành phần chính của nó là NaNO3

Trả lời

Ví dụ 3: Ở điều kiện thường nitơ phản ứng được với

MỘT. Mg

b. KỲ

S. Lee

Đ. F2

Hướng dẫn với một lời giải thích chi tiết

Ở nhiệt độ phòng, nitơ chỉ phản ứng với liti để tạo thành liti nitrit.

6Li + NỮ2 → 2Li3PHỤ NỮ

Trả lời S.

Ví dụ 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

MỘT. Nitơ không hỗ trợ hô hấp vì nitơ là khí độc.

b. Do có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền, trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường.

S. Khi phản ứng với các kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.

Đ. Mức độ oxy hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2Ô4BÉ NHỎ4+KHÔNG3KHÔNG2 lần lượt là: -3; -4; -3; +5; +3.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Sai, nitơ không hỗ trợ quá trình hô hấp vì nitơ là khí trơ, không phải khí độc.

B đúng

C sai vì trong phản ứng của nitơ với kim loại, nitơ thể hiện tính oxi hóa, kim loại thể hiện tính khử

D sai vì trong FEME2Ô4 Nguyên tử N có mức oxi hóa +4.

Hóa học 11 bài 7: Nitơ (ảnh 9)

Trả lời XÓA BỎ

Mẫu 2: Bài toán phản ứng tổng hợp và phân hủy MAL3

* Một số lưu ý cần ghi nhớ:

Ta có phương trình phản ứng:

PHỤ NỮ2 (k) + 3Н2 (k) to,,xt2 NHỎ3 (k)

Hằng số cân bằng của phản ứng trực tiếp:

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Bài 3 trang 52 Toán 11 Tập 1 Cánh diều

Giải bài tập hóa học 11. Bài 7: Nitơ (ảnh 10)

Để giải dạng bài này, các em cần học phương trình phản ứng qua các bước: bài toán, phản ứng và hậu phản ứng. Dựa vào đặc điểm đã cho, hãy tìm lời giải cho bài toán.* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Trong một bình kín chứa 10 L nitơ và 10 L hydro ở 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp3đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng nên áp suất trong bình sau phản ứng là:

MỘT. 10 atm.

b. 8 atm.

S. 9 atm.

Đ. 8,5 atm.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có phương trình phản ứng:

PHỤ NỮ2 + 3 GIỜ2 2 NHỎ3 (Đầu tiên)

bd: 10 10 0 : lít

h.: ​​2 6 4 : l

spa: 8 4 4 : l

=> Tổng thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng: 8 + 4 + 4 = 16 (lít)

Theo đề bài nhiệt độ trước và sau phản ứng không đổi

=> Ta có: KHÔNG AIngười đầu tiênKHÔNG AI2=Nngười đầu tiênN2=người đầu tiên22016=mười22=số 8Mộtttôi.

Trả lời XÓA BỎ

Ví dụ 2: Sau khi tổng hợp3 từ gia đình2 và PHỤ NỮ2, áp suất bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. Giả sử nhiệt độ của phản ứng được giữ không đổi trước và sau phản ứng. Phần trăm thể tích của N2h2BÉ NHỎ3 trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lần lượt là:

MỘT. 25%; 25%; 50%.

b. 30%; 25%; 45%.

S. 22,22%; 66,67%; 11,11%.

Đ. 20%; 40%; 40%.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Trong bình kín ở nhiệt độ không đổi, áp suất tỉ lệ thuận với số mol hỗn hợp khí:

Nngười đầu tiênN2=người đầu tiên2=người đầu tiên90

Nhỗn hợp khí sau phản ứng = = 4.90100=3,6tôiotôi

Ta có phương trình phản ứng:

PHỤ NỮ2 + 3 GIỜ2 2 NHỎ3 (Đầu tiên)

bd: 1 3 0 : nhỏ

p: x 3x 2x : nhỏ

spa: 1x 33x 2x : nhỏ

Theo (1) ta thấy:

Nhỗn hợp khí sau phản ứng = (1x) + (33x) ​​+ 2x = 4 2x = 3,6 x = 0,2

%KHÔNG AIPHỤ NỮ2=người đầu tiên,23,6.100=22,22%

%KHÔNG AIh2=33.0,23,6.100=66,67%

% V NHỎ3 = 11,11%

Trả lời

Ví dụ 3: Từ 10 m3 một người phụ nữ hỗn hợp2 và họ2 lấy theo tỉ lệ 1:3 về thể tích, biết rằng hiệu suất nóng chảy thực tế là 95%. Lượng amoniac có thể được sản xuất

MỘT. 5 mét3

b. 4,25 m3

S. 4,75 m3

Đ. 7,5 m3

Hướng dẫn giải chi tiết:

tôi có VN2 : VH2 = 1:3

V.N2 + VÀO2 = 10 m3

=> VN2 = 2,5 m3 ; VH2 = 7,5 m3

Ta có phương trình phản ứng:

PHỤ NỮ2 + 3 GIỜ2 2 NHỎ3 (Đầu tiên)

(1) V NHỎ3 lý thuyết = 2 . phụ nữ2 = 2. 2,5 = 5m3

Theo đề bài hiệu suất phản ứng là 95%.

=> V NHỎ3 Công thức thu được sau phản ứng:

5. 95% = 4,75 m3

Trả lời

Related Posts

cảm nghĩ của em về nhân vật lão hạc

Cùng trường THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu cách viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc. Lão Hạc…

thuyết minh về tác giả nguyễn trãi

Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Trãi vừa được Tip.edu.vn sưu tầm và gửi tới bạn đọc tham khảo. Bài viết bao gồm…

khái niệm hai tam giác đồng dạng

Trong toán học, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm tam giác đồng dạng. Vậy chính xác tam giác đồng dạng là gì? Nó có…

đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn toán

Nội dung chính PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG 1.1 Câu đố 1.2. Tiểu luận PHẦN 2. GIẢI PHÁP 2.1 Trắc nghiệm. 2.2 Tiểu luận PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG…

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh 1 tiết 12 lần 2 có đáp án Sau đây là phần Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12…

giải thích câu nhiễu điều phủ lấy giá gương

Hướng dẫn làm bài thuyết minh ca dao Nhiễu điều che giá gương, người trong nước phải thương nhau cùng nhau do trường THPT Lê Hồng Phong…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *